Uncategorized

აპოლოს სურათი

ეს ფოტო მთვარეს გადაუღო აპოლო 12 ის ასტრონავტმა რიჩარდ გორდონმა, მთვარის ორბიტაზე ყოფნისას. ფოტოს გადაღების დროს მისიის დანარჩენი ორი ასტრონავტი, მთვარის ზედაპირზე ასრულებდნენ სამუშაოებს.

Credit: Nasa